พรรณไม้ที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดค่อนข้างใหญ่ มีอายุหลายปี อาจมีเนื้อไม้ มีการแตกกิ่งก้านสาขา ตั้งแต่ระดับใกล้ผิวดินหรือที่ปลายยอด

ภาพด้านล่างคือพรรณไม้ในกลุ่มนี้ คลิกที่ชื่อชนิดพันธุ์ไม้เพื่อดูรายละเอียด