หมายเหตุ

  • ข้อมูลจากการสำรวจพันธุ์ไม้ในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้าในช่วงเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559 (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
  • ข้อมูลปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง พันธุ์ไม้บางชนิดอาจไม่มีจำหน่ายในบางช่วงเวลา

 

QR Code ลิงก์กลับมายังหน้านี้

QR Code