07 ส.ค.

สนออสเตรเลีย Casuarina equisetifolia L.

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ส.ค. 2018 โดย : Editorial Staff หมวดหมู่ : FAMILY CASUARINACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2021 เวลา 23:28:41 น. โดย Editorial Staff

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 5,003 views

456.

สนออสเตรเลีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Casuarina equisetifolia L.

ชื่อสามัญ : –

ชื่ออื่น : Common tronwood Queensland swamp oak Sea oak

วงศ์ : CASUARINACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น ไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก อายุหลายปี ลำต้นเตี้ย สีดำ แตกกิ่งก้านเล็กๆ รอบลำต้น 

ใบ ใบมีขนาดเล็กมาก ติดกับข้อปล้องของกิ่งก้านที่แผ่ออกมารอบลำต้น สีเขียว

ดอก

ผล

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในทวีปออสเตรเลีย

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

ดินทั่วไป ต้องการน้ำปานกลางถึงมาก แสงแดดจัด

การขยายพันธุ์

เพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับสวน ไม้กระถาง