พรรณไม้ที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดค่อนข้างใหญ่ มีอายุปีเดียวถึงหลายปี ไม่มีเนื้อไม้ ไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขา

ภาพด้านล่างคือพรรณไม้ในกลุ่มนี้ คลิกที่ชื่อชนิดพันธุ์ไม้เพื่อดูรายละเอียด