04 ส.ค.

ส้านช้าง Dillenia pentagyna Roxb

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ส.ค. 2018 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY DILLENIACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2021 เวลา 23:40:51 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 1,231 views

995.

ส้านช้าง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dillenia pentagyna Roxb.

ชื่อสามัญ: –

ชื่ออื่น: แพ่ง มะส้านแข็ง ส้านนกเปล้า ส้านนา ส้านแว้

วงศ์: DILLENIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง อายุหลายปี สูง 15-20 เมตร ผลัดใบ

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเป็นวง รูปไข่กลับ กว้าง 10-20 เซนติเมตร ยาว 20-50 เซนติเมตร ปลายมนหรือแหลม โคนสอบ ขอบหยักตื้น แผ่นใบสีเขียว ใต้ใบมีขนสากประปราย เส้นใบแบบขนาน เส้นกลางใบเป็นร่อง สีเขียวอ่อน ก้านใบทรงกระบอก ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร

ดอก ดอกเดี่ยว ออกตามปลายกิ่ง เป็นกระจุก 2-10 ดอก ดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยงรูปไข่ 5 กลีบ กลีบดอกรูปไข่กลับ 5 กลีบ สีเหลือง เกสรเพศผู้จำนวนมาก เกสรเพศเมียอยู่ตรงกลาง ก้านดอกสีแดง ดอกมีกลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม

ข้อมูลทั่วไป
กระจายพันธุ์บริเวณอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบในป่าผลัดใบและป่าดิบแล้ง

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง
ดินทุกชนิด ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดจัด

การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์
ผลรับประทานได้ ปลูกประดับสวน ปลูกให้ร่มเงา เนื้อไม้มีความแข็งแรง ใช้ทำโครงสร้าง หรือเฟอร์นิเจอร์