06 ส.ค.

หม้อข้าวหม้อแกงลิง Nepenthes bicalcarata Hook.f.

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 ส.ค. 2018 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY NEPENTHACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2021 เวลา 23:32:07 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 2,508 views

669

หม้อข้าวหม้อแกงลิง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Nepenthes bicalcarata Hook.f.

ชื่อสามัญ: Fanged Pitcher-Plant

ชื่ออื่น: –

วงศ์: NEPENTHACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น พืชกินแมลง เป็นไม้เลื้อยหรือเกาะกันเป็นพุ่มเล็กแน่น

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่กลับถึงรูปใบหอก โคนสอบ ขอบเรียบ กว้างประมาณ 12 เซนติเมตร ยาวประมาณ 80 เซนติเมตร ก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายยืดยาวออกเป็นสาย เรียกว่า มือพัน หรือสายดิ่ง ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร ส่วนปลายพองออกเป็นกระบอกดักเหยื่อหรือ “หม้อ” มี 2 ลักษณะตามอายุของพืช 1) หม้อล่างสูงประมาณ 25 เซนติเมตร กว้างประมาณ 16 เซนติเมตร มีปีกตะเข็บหนึ่งคู่ยื่นออกมาตลอดด้านหน้าของหม้อล่าง และลดรูปลงเหลือแค่สันในหม้อบน เพอริสโตมมีลักษณะแบบโค้งเข้าหาภายใน ฟันขนาดเล็กแยกกัน มีหนามแหลมหนึ่งคู่ใต้ฝา ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร กลายมาจากสันของเพอริสโตม 10–12 สัน ฝารูปไตถึงรูปหัวใจ 2) ทรงกระบอกครีบหดเล็กลง สีของหม้อสีเขียวหรือสีแดง อาจมีจุดประ ปากหันออกจากสายดิ่ง

ดอก ออกดอกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้นกัน แต่ละแขนงย่อยมี 1-3 ดอก ก้านช่อดอกยาวประมาณ 40 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูปไข่กลับหรือรูปใบหอกยาว ช่อดอกเพศผู้มีขนาดใหญ่และมีจำนวนดอกมากกว่าช่อดอกเพศเมีย อับเรณูอยู่ส่วนปลายเมื่อพร้อมผสมจะแตกออก

ข้อมูลทั่วไป

เป็นพืชถิ่นเดียวของทางตะวันตกเฉียงเหนือของบอร์เนียว

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินร่วน วัสดุที่ระบายน้ำได้ดี ต้องการน้ำมาก แดดรำไร

      การขยายพันธุ์

      ปักชำ เพาะเมล็ด

      การใช้ประโยชน์

      ปลูกประดับเป็นไม้กระถาง ในภาคใต้นิยมนำส่วนที่เป็นหม้อมาทำขนมพื้นบ้าน เรียกว่า “ขนมข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อแกงลิง”