04 ส.ค.

หลิวหอมแอฟริกา Juniperus sp.

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY CUPRESSACEAE

455.

หลิวหอมแอฟริกา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Juniperus sp.

ชื่อสามัญ: –

ชื่ออื่น:

วงศ์: CUPRESSACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น ไม้พุ่ม แตกกิ่งก้านต่ำ เป็นพุ่มทรงฉัตรหรือทรงกรวยคว่ำ เปลือกต้นสีน้ำตาล 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปแถบ ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ ใบอ่อนสีแดงอมน้ำตาล ใบแก่สีเขียว ใบมีกลิ่นหอม ไม่มีก้านใบ

ข้อมูลทั่วไป

ไม่ทราบที่มาแน่ชัด

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

ดินทั่วไป ต้องการน้ำมาก แสงแดดจัด

การขยายพันธุ์

ปักชำ

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับสวน ไม้กระถาง แนวรั้ว