04 ส.ค.

สนบอม Platycladus orientalis (L.) Franco cv. Rose Dalis

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY CUPRESSACEAE

510.

สนบอม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Platycladus orientalis (L.) Franco cv. Rose Dalis

ชื่อสามัญ: –

ชื่ออื่น:

วงศ์: CUPRESSACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น ไม้ต้น ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งเป็นพุ่มสูง ทรงพุ่มรูปกรวยแน่น  

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปเข็ม ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ ใบหนา แผ่นใบสีเขียวอมเหลือง 

ผล ผลเป็นรูปโคน ทรงยาว สีเขียวอมน้ำตาล

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในประเทศจีนและเกาหลี ไปจนถึงตะวันออกของรัสเซีย

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

ดินทั่วไป ต้องการน้ำปานกลางถึงมาก แสงแดดจัด ทนแล้งได้ดี

การขยายพันธุ์

เพาะเมล็ด 

การใช้ประโยชน์

ปลูกเป็นไม้ประดับสวน ไม้กระถาง