21 พ.ย.

ยางอินเดียด่าง Ficus elastica Roxb. ex Hornem. ‘variegata’

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 พ.ย. 2017 หมวดหมู่ : FAMILY MORACEAE

ยางอินเดียด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus elastica Roxb. ex Hornem. ‘variegata’

ชื่อสามัญ: Variegated Indian Rubber

ชื่ออื่น: –

วงศ์: MORACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 3-10 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกสีน้ำตาลเข้ม ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว มีรากอากาศห้อยย้อย

ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ สีเขียวสดมีสีครีมอมเหลืองสลับ รูปรีหรือรูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลม โคนสอบ แผ่นใบหนาแข็ง หลังใบสีม่วงแดง ยอดอ่อนมีกาบหุ้มเป็นปลี สีแดงสด

ดอก ดอกออกเป็นช่อแบบผลมะเดื่อ ดอกขนาดเล็ก เกิดภายในฐานรองดอกที่มีรูปร่างยาวรี ไม่มีกลีบดอก

ผล ทรงกลมรี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 มิลลิเมตร เมื่อแก่สีเหลือง

ข้อมูลทั่วไป

ถิ่นกำเนิดอินเดียและมาเลเซีย

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินทุกประเภท ต้องการน้ำปานกลางถึงมาก แสงแดดอ่อนหรือครึ่งวัน

      การขยายพันธุ์

      ตอนกิ่ง

      การใช้ประโยชน์

      นิยมปลูกให้ร่มเงา น้ำยางสีขาวเป็นพิษ ในต่างประเทศใช้ทำยางลบ