พฤศจิกายน 2017 01
คล้าอาร์เจนเตีย, คล้าถุงเงิน (คล้าเงินคล้าทอง) Calathea picturata K. Koch & Linden cv. Argentea (หรือ ‘Argentea’)
Posted By : Editorial Team
ปิดความเห็น บน คล้าอาร์เจนเตีย, คล้าถุงเงิน (คล้าเงินคล้าทอง) Calathea picturata K. Koch & Linden cv. Argentea (หรือ ‘Argentea’)

คล้าอาร์เจนเตีย, คล้าถุงเงิน (คล้าเ…