07 ส.ค.

ถังเงิน Echinocactus grusonii var. albispinus Y.Ito

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY CACTACEAE

968

ถังเงิน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Echinocactus grusonii var. albispinus Y.Ito

ชื่อสามัญ:

ชื่ออื่น: White barrel cactus

วงศ์: CACTACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้อวบน้ำ อายุหลายปี กลุ่มกระบองเพชร ลำต้นทรงกลม สีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้ม มีพู (ribs) ไม่ชัดเจนเมื่อยังเล็ก และมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้น

ใบ ใบลดรูปเป็นหนามขนาดใหญ่ แข็งและแหลมคม สีขาว มี 6-8 อันต่อหนึ่งตุ่มเนินหนาม หนามกลางขนาดใหญ่

ดอก ดอกเดี่ยว ออกตามตุ่มเนินหนามบริเวณยอด ดอกสีเหลืองเข้ม ออกดอกช่วงฤดูร้อน

ผล เป็นรูปรี มีขนปกคลุม เมื่อสุกแก่จะมีสีแดง เมล็ดขนาดเล็ก สีดำ

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศแม็กซิโก

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

ดินร่วนปนทราย  ต้องการน้ำน้อย แสงแดดจัด

การขยายพันธุ์

เพาะเมล็ด 

การใช้ประโยชน์

ปลูกประดับเป็นไม้กระถาง ปลูกในอาคาร