สิงหาคม 2018 07
ยิมโนคาไลเซียม มิฮาโนวิชิอาย ลูกผสม เสียบยอดแก้วมังกร Gymnocalycium mihanovichii hybrid grafted on Hylocereus sp.
Posted By : Editorial Team
ปิดความเห็น บน ยิมโนคาไลเซียม มิฮาโนวิชิอาย ลูกผสม เสียบยอดแก้วมังกร Gymnocalycium mihanovichii hybrid grafted on Hylocereus sp.

973 ยิมโนคาไลเซียม มิฮาโนวิชิอาย ลู…