07 ส.ค.

หนามกระดาษ Tephrocactus articulatus var. papyracanthus (Phil.) Backeb.

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY CACTACEAE

888

หนามกระดาษ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Tephrocactus articulatus var. papyracanthus (Phil.) Backeb.

ชื่อสามัญ: Paper Spine Cactus, Paper Spine Cholla Cactus

ชื่ออื่น: –

วงศ์: CACTACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ล้มลุกอายุหลายปี กลุ่มกระบองเพชร อวบน้ำ ลำต้นเป็นทรงกลมเกือบรี สีเขียวอมเทา

ใบ ใบลดรูปเป็นหนามขนาดใหญ่ สีขาว บิดโค้งงอไปมา

ดอก ดอกเดี่ยว ออกบริเวณตุ่มเนินหนาม ดอกสีขาว มีกลีบดอกจำนวนมาก

ผล เป็นฝักรูปทรงกระบอก เมล็ดสีน้ำตาลขนาดเล็กจำนวนมาก

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกา

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

ดินร่วนปนทราย  แดดจัด ปริมาณน้ำปานกลาง

การขยายพันธุ์

เพาะเมล็ด ปักชำต้น

การใช้ประโยชน์

ปลูกประดับเป็นไม้กระถาง ปลูกในอาคาร