06 ส.ค.

มะพร้าวทะเลยทรายใบเงิน Dorstenia foetida ssp. lancifolia (Rendle)

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY MORACEAE

877

มะพร้าวทะเลยทรายใบเงิน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dorstenia foetida ssp. lancifolia (Rendle)

ชื่อสามัญ:

ชื่ออื่น:

วงศ์: MORACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้อวบน้ำ อายุหลายปี ลำต้นผิวขรุขระ เมื่ออายุมากขึ้นลำต้นส่วนล่างเป็นโขด สีเขียวเข้ม มีรอยแผลจากการหลุดร่วงของใบ

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปแถบแคบ ปลายแหลม โคนสอบ ขอบหยักเป็นคลื่น แผ่นใบค่อนข้างหนา สีเขียวเข้ม บริเวณเส้นกลางใบและเส้นใบสีเขียวอมเทา

ดอก ดอกเป็นช่อ ออกตามซอกใบ รูปร่างกลม แบน แตกแขนงออกคล้ายดาว ก้านดอกยาว

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในประเทศแอฟริกา

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

ดินร่วนปนทราย  แสงแดดจัด ต้องการน้ำมาก

การขยายพันธุ์

เพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์

ปลูกประดับเป็นไม้กระถาง ปลูกในอาคาร