05 ส.ค.

เฟินใบมะขามสไบนาง Nephrolepis sp. cultivar

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY LOMARIOPSIDACEAE

778.

เฟินใบมะขามสไบนาง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Nephrolepis sp. cultivar

ชื่อสามัญ: –

ชื่ออื่น: –

วงศ์: LOMARIOPSIDACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น พืชจำพวกเฟิน กลุ่มเฟินอิงอาศัย ลำต้นเป็นเหง้าสั้นๆ มีเกล็ดปกคลุมอย่างหนาแน่น

เกล็ด รูปไข่ ขอบสีอ่อน ปลายเรียว โคนมน สีน้ำตาล

ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกหนึ่งชั้น รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ปลายเรียวแหลม ก้านใบยาวสีเขียว ใบย่อยมีมากกว่า 50 คู่ เรียงเป็นระเบียบ รูปขอบขนาน ปลายแหลม โคนตัด ขอบจักฟันเลื่อย 

กลุ่มของอับสปอร์ รูปกลม เรียงเป็นแนวสองแถวบริเวณหลังใบ เมื่อแก่เป็นสีน้ำตาล

ข้อมูลทั่วไป

ไม่ทราบที่มาแน่ชัด

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี หรือดินที่มีอินทรียวัตถุสูง แดดร่มรำไร

      การขยายพันธุ์

      เพาะสปอร์ 

      การใช้ประโยชน์

      ปลูกเป็นไม้ประดับตามสวน ไม้แขวน ไม้กระถาง และใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมให้เกิดลูกผสม