05 ส.ค.

เฟินใบมะขามบริพัฒน์ Nephrolepis sp. cultivar

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY LOMARIOPSIDACEAE

777.

เฟินใบมะขามบริพัฒน์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Nephrolepis sp. cultivar

ชื่อสามัญ: –

ชื่ออื่น: –

วงศ์: LOMARIOPSIDACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น พืชจำพวกเฟิน กลุ่มเฟินอิงอาศัย ลำต้นเป็นเหง้าสั้นๆ มีเกล็ดปกคลุมอย่างหนาแน่น

เกล็ด สีน้ำตาลเข้มเกือบดำบริเวณตรงกลาง ขอบเป็นสีอ่อน แนบติดกับเหง้า

ใบ ใบประกอบแบบขนนกหนึ่งชั้น รูปขอบขนานแกมหอก ปลายและโคนเรียวแหลม ก้านใบยาวสีน้ำตาล ใบย่อยมีมากกว่า 50 คู่ เรียงเป็นระเบียบ รูปขอบขนาน ปลายแหลม โคนใบตัด ขอบเรียบ

กลุ่มของอับสปอร์ รูปกลม เกิดบริเวณปลายเส้นใบ เมื่อแก่เป็นสีน้ำตาล มีเยื่อคลุม

ข้อมูลทั่วไป

ไม่ทราบที่มาแน่ชัด

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี หรือดินที่มีอินทรียวัตถุสูง ต้องการน้ำปานกลาง แดดร่มรำไร 

      การขยายพันธุ์

      เพาะสปอร์ 

      การใช้ประโยชน์

      ปลูกเป็นไม้ประดับตามสวน ไม้แขวน ไม้กระถาง และใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมให้เกิดลูกผสม