21 พ.ย.

อโกลนีมา อุดมทรัพย์ Aglaonema sp. ‘Udomsap’

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 พ.ย. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY ARACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:48:11 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 8,500 views

อโกลนีมา อุดมทรัพย์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Aglaonema sp. ‘Udomsap’

ชื่อสามัญ: Chinese Evergreen

ชื่ออื่น: –

วงศ์: ARACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่มขนาดเล็ก อายุหลายปี สูงประมาณ 29 เซนติเมตร

ใบ ใบเดี่ยว ค่อนข้างตั้งตรง รูปขอบขนานแกมรูปไข่ หรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ ปลายเรียวแหลม โคนมนหรือคล้ายรูปหัวใจ ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง เป็นร่อง เกลี้ยง เป็นมัน ด้านใต้ใบเป็นสันนูนโดยเฉพาะตามเส้นใบ ยาวประมาณ 26-32 เซนติเมตร กว้างประมาณ 10-12 เซนติเมตร ก้านใบกลมเป็นร่อง ยาว 1 เซนติเมตร กว้าง 1.9 เซนติเมตร ลิ้นใบยาว 0.7 เซนติเมตร กว้าง 0.5 เซนติเมตร แผ่กว้างไปตามความยาวของกาบใบ กาบใบเป็นร่อง ยาว 6 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร ห่อหุ้มลำต้น ขอบใบสีเขียวเข้มตลอดแนวขอบใบ แผ่นใบสีขาวนวลปนด้วยแต้มสีเขียวปนเทา บริเวณใกล็ขอบใบสีเขียวเข้มตามเส้นใบย่อย เส้นกลางใบสีเขียวเป็นลายขวางตามแนวยาว ใต้ใบสีคล้ายแผ่นใบแต่เข้มกว่า

ดอก ออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ ออกบริเวณซอกใบ ดอกสีขาว

ข้อมูลทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนทั่วๆ ไป หรือบริเวณเส้นศูนย์สูตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อินเดียลงไปจนถึงมาเลเซีย หมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์
การปลูกเลี้ยง
ดินร่วนระบายน้ำดี ต้องการน้ำปริมาณมาก แสงแดดรำไร
การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำลำต้น แยกหน่อ
การใช้ประโยชน์
ปลูกเป็นไม้กระถาง วางประดับในอาคาร เป็นไม้มงคล