06 ส.ค.

ไทรใบสัก Ficus lyrata Warb.

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY MORACEAE

681.

ไทรใบสัก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus lyrata Warb.

ชื่อสามัญ: Fiddle-leaf fig

ชื่ออื่น: ไทรใบซอ ไทรใบยอ

วงศ์: MORACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่ม ลำต้นสีน้ำตาลปนเทา มีหูใบหุ้มยอด

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีกว้างถึงรูปกลม ปลายติ่งหนามสั้น โคนรูปหัวใจ ขอบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบหนา เป็นมัน สีเขียว เส้นกลางใบ เส้นใบ และเส้นใบย่อยชัดเจน

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกา

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินร่วน ต้องการน้ำน้อย ชอบแดดปานกลาง

      การขยายพันธุ์

      ปักชำ ตอนกิ่ง

      การใช้ประโยชน์

      ปลูกประดับในอาคาร ปลูกประดับสวน ปลูกเป็นไม้กระถาง