03 ส.ค.

เศรษฐีเรือนทอง Dieffenbachia sp.

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY ARACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 06/08/2018 โดย Editorial Staff

675

เศรษฐีเรือนทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dieffenbachia sp.

ชื่อสามัญ: Dumb cane

ชื่ออื่น: –

วงศ์: ARACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่มขนาดเล็ก อายุหลายปี สูงประมาณ 1 เมตร ลำต้นทรงกระบอก สีเขียว

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรี ปลายแหลม โคนมน ขอบเรียบถึงเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบสีเขียว มีด่างสีขาวถึงสีขาวนวลกระจายทั่วก้านใบ กาบใบเป็นร่อง หุ้มลำต้น

ดอก ออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ ออกบริเวณซอกใบ ดอกสีขาว

ข้อมูลทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก และทวีปอเมริกาใต้

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง
ดินร่วนระบายน้ำดี ต้องการน้ำปริมาณมาก แสงแดดรำไร

การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำ แยกหน่อ

การใช้ประโยชน์
ปลูกเป็นไม้กระถาง วางประดับในอาคาร เป็นไม้มงคล