04 ส.ค.

เศรษฐีก้านทอง Chlorophytum filipendulum subsp. amanuenses (Engl.) Nordal & A.D.Poulsen

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY ASPARAGACEAE

613.

เศรษฐีก้านทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Chlorophytum filipendulum subsp. amaniense (Engl.) Nordal & A.D.Poulsen

ชื่อสามัญ: Fire Flash, Fire Glory, Leone Lily, Mandarin Plant, Sierra, Tangerine

ชื่ออื่น: –

วงศ์: ASPARAGACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูงประมาณ 50 เซนติเมตร มีเหง้าใต้ดิน ต้นเจริญเป็นกอ

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่ถึงรูปใบหอกกว้าง ปลายเรียวแหลมเป็นหาง โคนสอบแคบ ขอบเป็นคลื่น แผ่นใบสีเขียว เป็นมัน ก้านใบสีส้มอ่อน

ดอก ดอกเป็นช่อ ออกบริเวณกลางต้น ดอกย่อยมีขนาดเล็ก ดอกสีขาว

ข้อมูลทั่วไป

มีการกระจายพันธุ์ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

ดินทุกชนิด ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแสงแดดปานกลาง 

การขยายพันธุ์

แยกกอ 

การใช้ประโยชน์

ปลูกประดับสวน ปลูกเป็นไม้ในอาคาร