07 ส.ค.

ไผ่เหลือง Bambusa vulgaris Schrad

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ส.ค. 2018 โดย : Editorial Staff หมวดหมู่ : FAMILY POACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2021 เวลา 23:29:37 น. โดย Editorial Staff

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 3,729 views

558

ไผ่เหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa vulgaris Schrad

ชื่อสามัญ: Common Bamboo, Golden Bamboo

ชื่ออื่น: ไผ่เหลือง ไผ่หลวง ไผ่ซางคำ จันคำ ไผ่จีน ไผ่รีไช

วงศ์: POACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ล้มลุก สูง 8-15 เมตร ลำต้นทรงกระบอกกลวง ตั้งตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 7-12 เซนติเมตร สีเหลือง มีแถบริ้วเขียวตามความยาวของปล้อง ผิวเรียบ ข้อปล้องยาว 20-25 เซนติเมตร

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับที่ปลายกิ่ง รูปใบหอก กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 5-15 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ แผ่นใบสีเขียว เส้นกลางใบสีเหลือง ก้านใบสีเขียว มีกาบสีเหลืองหุ้มบริเวณข้อก้านใบ

ดอก ออกดอกเป็นช่อ ที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว ขนาดเล็ก

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

ดินทุกชนิด ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดปานกลางถึงแดดจัด ทนแล้งได้ดี

การขยายพันธุ์

แยกกอ

การใช้ประโยชน์

ปลูกประดับสวน ปลูกประดับตามแนวรั้ว หน่อรับประทานได้ เนื้อไม้ใช้ทำอุปกรณ์เครื่องใช้ หรือที่อยู่อาศัย