07 ส.ค.

ไผ่เลี้ยงตรง Bambusa nana Roxb.

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ส.ค. 2018 โดย : Editorial Staff หมวดหมู่ : FAMILY POACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2021 เวลา 23:29:37 น. โดย Editorial Staff

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 1,425 views

557

ไผ่เลี้ยงตรง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa nana Roxb.

ชื่อสามัญ: Hedge bamboo

ชื่ออื่น: ไผ่สร้าง ไผ่เชียงไพร ไผ่สร้างไพร เพ็ก

วงศ์: POACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ล้มลุก สูง 2-3 เมตร มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นทรงกระบอกกลวง ตั้งตรง ขนาด 1-4.5 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง สีเขียว ไม่มีหนาม เนื้อเเข็ง ข้อปล้องชัดเจน ปล้องยาว 20-30 เซนติเมตร มีกาบหุ้มลำต้น ยอดกาบหนาแข็งมีขน

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ 2 แถว รูปใบหอก กว้าง 0.5-1.5 เซนติเมตร ยาว 2.5-15 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ แผ่นสีเขียว มีลิ้นใบ

ดอก ออกดอกเป็นช่อ ที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว ขนาดเล็ก

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

ดินทุกชนิด น้ำปานกลาง ชอบแดดปานกลางถึงแดดจัด ทนแล้งได้ดี

การขยายพันธุ์

แยกกอ

การใช้ประโยชน์

ปลูกประดับตามแนวรั้ว หน่ออ่อนรับประทานได้ เนื้อไม้ใช้ทำอุปกรณ์เครื่องใช้ หรือที่อยู่อาศัย