02 ก.ค.

เข็มเหลืองชัชวาล Ixora spp.

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ก.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY RUBIACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:52:44 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 3,235 views

เข็มเหลืองชัชวาล

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ixora spp.

ชื่อสามัญ: Ixora, West Indian Jasmine

ชื่ออื่น: –

วงศ์: RUBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่ม ลำต้นทรงกระบอก ผิวเรียบ สีน้ำตาล กิ่งยอดมีสีเขียว แตกกิ่งตรงขึ้นด้านบน

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับตั้งฉาก รูปขอบขนานแคบ ยาวประมาณ 4.5 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ก้านใบสั้น ปลายใบแหลม ขอบใบอาจงอเข้าหากัน

ดอก ช่อดอกแบบซี่ร่มเชิงประกอบ ออกดอกที่ปลายกิ่ง ดอกรูปเข็ม สีเหลือง โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบยาวประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 4 แฉก ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร กว้างประมาณ 6 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ 4 เกสร เกสรเพศเมีย 1 เกสร

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินทุกประเภท ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดจัด

      การขยายพันธุ์

      ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง เพาะเมล็ด

      การใช้ประโยชน์

      นิยมประดับตกแต่งสวน หรือริมทางเดิน