02 ก.ค.

เข็มมาเลย์ Ixora spp.

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ก.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY RUBIACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:52:45 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 1,498 views

เข็มมาเลย์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ixora spp.

ชื่อสามัญ: Ixora, West Indian Jasmine

ชื่ออื่น :

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่ม ลำต้นทรงกระบอก ผิวเรียบ สีน้ำตาล กิ่งยอดมีสีเขียว แตกกิ่งตรงขึ้นด้านบน

ใบ ใบเดี่ยวขนาดใหญ่ เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปรีแกมรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 13 เซนติเมตร กว้างประมาณ 4.5 เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร

ดอก ช่อดอกแบบซี่ร่มเชิงประกอบ ออกดอกที่ปลายกิ่ง ดอกรูปเข็ม สีแดงเข้ม โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 4 แฉก รูปใบหอกหรือรูปไข่ ปลายแหลม ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร กว้างประมาณ 6 มิลลิเมตร

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินทุกประเภท ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดจัด

      การขยายพันธุ์

      ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง เพาะเมล็ด

      การใช้ประโยชน์

      นิยมประดับตกแต่งสวน หรือริมทางเดิน