02 ส.ค.

กล้วยด่าง Heliconia indica Lam. ‘Striata’

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ส.ค. 2018 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY HELICONIACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:58:43 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 1,646 views

กล้วยด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Heliconia indica Lam. ‘Striata’

ชื่อสามัญ: Aureo-striata, Yellow-striped Heliconia

ชื่ออื่น:

วงศ์: HELICONIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 5-6 เมตร ไม่มีเนื้อไม้ ลำต้นเหนือดินเป็นลำต้นเทียมที่เกิดจากกาบใบซ้อนเกยกันแน่น

ใบ ใบเดี่ยว รูปขอบขนานหรือรูปช้อน ปลายติ่งแหลมยาว โคนมน ขอบเรียบ แผ่นใบด้านบนและใต้ใบสีเขียว มีด่างสีขาวหรือสีเหลืองตามแนวเส้นใบหรือด่างเป็นปื้น เส้นกลางใบและก้านใบสีขาวหรือสีเหลือง หรือเป็นสีเขียวมีเส้นสีขาวหรือสีเหลืองตลอดความยาว

ดอก ช่อดอกตั้ง แกนช่อดอกสีเขียว กาบรองดอก 4-7 อัน เรียวยาว เรียงเป็นสองแถวในแนวตั้งระนาบเดียวกัน สีเขียวและมีเส้นสีขาวหรือสีเหลืองตลอดความยาว กลีบเลี้ยงสีเขียว ออกดอกได้ดีในที่มีอากาศเย็น

ข้อมูลทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดในหมู่เกาะแถบแปซิฟิกตอนใต้
การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์
การปลูกเลี้ยง
ดินทุกชนิด ระบายน้ำได้ดี ต้องการน้ำปริมาณมาก แสงแดดรำไร
การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด แยกกอ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

          การใช้ประโยชน์
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ