04 ธ.ค.

รวยไม่เลิก Drimiopsis botryoides Baker

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ธ.ค. 2017 หมวดหมู่ : FAMILY ASPARAGACEAE

รวยไม่เลิก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Drimiopsis botryoides Baker

ชื่อสามัญ: Leopard lily

ชื่ออื่น: –

วงศ์: ASPARAGACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 10–15 เซนติเมตร ทุกส่วนอวบน้ำ ลำต้นใต้ดินเป็นหัวคล้ายหัวหอม

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกกลับหรือรูปรีแคบ กว้าง 4–5 เซนติเมตร ยาว 15–20 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ แผ่นใบสีเขียวอมเทา มีจุดประสีเขียวเข้มกระจายอยู่ทั่ว

ดอก เป็นช่อแบบช่อกระจะ ออกที่ปลายยอด ดอกสีขาว ก้านช่อดอกสีเขียว ยาว 15–20 เซนติเมตร ตั้งขึ้นหรือโค้งลง มีดอกย่อยเล็กๆ จำนวนมาก

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดปานกลาง

      การขยายพันธุ์

      แยกหัวหรือปักชำใบ

      การใช้ประโยชน์

      เป็นไม้มงคล ปลูกเป็นไม้กระถาง