09 เม.ย.

ลิ้นกระบือ Excoecaria cochinchinensis Lour.

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 เม.ย. 2017 หมวดหมู่ : FAMILY EUPHORBIACEAE

ลิ้นกระบือ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Excoecaria cochinchinensis Lour.

ชื่อสามัญ: –

ชื่ออื่น: –

วงศ์ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่มเตี้ย สูง 1-1.5 เมตร สีเขียวอมม่วงแดง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแน่นทึบ
ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่ ปลายแหลม โคนสอบ ขอบหยักหรือเรียบ ผิวด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ผิวด้านล่างสีม่วงแดงหรือม่วงอมน้ำตาล

ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุก ตามซอกใบที่ปลายกิ่ง สีเหลืองอมเขียว

ข้อมูลทั่วไป

เป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศ มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดจีน พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินทุกประเภท ต้องการน้ำปานกลางหรือน้ำมาก แสงแดดจัดหรือร่มรำไร

      การขยายพันธุ์

      ปักชำ ตอนกิ่ง

      การใช้ประโยชน์

      นิยมใช้เป็นไม้กระถาง หรือปลูกลงแปลงประดับตกแต่งสวน