29 มิ.ย.

ส้านชะวา Dillenia suffruticosa (Griff.) Martelli.

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 มิ.ย. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY DILLENIACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:32:59 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 7,307 views

ส้านชะวา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dillenia suffruticosa (Griff.) Martelli.

ชื่อสามัญ: Dillenia, Simpor

ชื่ออื่น: –

วงศ์: DILLENIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ยืนต้น เปลือกสีน้ำตาลเข้มอมแดง กิ่งรูปทรงกระบอก ผิวเรียบไม่มีหนาม

ใบ รูปรีหรือรูปไข่ ปลายมนหรือกลม โคนมน ขอบจักตามเส้นแขนงใบ สีเขียวเข้ม เส้นแขนงใบข้างละ 12-20 เส้น ก้านใบมีปีกกว้าง หุ้มใบขณะที่เป็นใบอ่อน

ดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะออกตามปลายกิ่ง มี 4-18 ดอก กลีบเลี้ยงรูปไข่กลับหุ้มดอกไว้ขณะเป็นดอกตูม 5 กลีบซ้อนทับกัน กลีบดอกสีเหลือง รูปรีหรือรูปไข่ แผ่นบางหยักเล็กน้อย เกสรเพศผู้ 2 ชั้น สีขาว วงนอกโค้ง วงในสุดพับงอ

ผล รูปกลมแป้น ผลสุกมีสีส้มหรือแดง แตกเป็น 6 แฉก

ข้อมูลทั่วไป

เป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศ มีถิ่นกำเนิดในคาบสมุทรมลายู บอร์เนียว ชวา และสุมาตรา

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

ดินทั่วไป ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดจัด

การขยายพันธุ์                                     

ตอนกิ่ง

การใช้ประโยชน์

      ปลูกเป็นไม้ประดับ