18 ก.ค.

หว้า Syzygium cumini (L.) Skeels

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ก.ค. 2021 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY MYRTACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2021 เวลา 12:17:29 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 663 views

หว้า

ชื่อวิทยาศาสตร์: Syzygium cumini (L.) Skeels

ชื่อสามัญ: Black plum, Jambolan

ชื่ออื่น: ห้าขี้แพะ

วงศ์: MYRTACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ต้น สูงได้ถึง 35 เมตร เปลือกเรียบสีเทา

ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 9-14 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนรูปลิ่ม มน หรือกลม เส้นแขนงใบจำนวนมาก

ดอก เป็นช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกสีขาว กลีบดอก 4 กลีบ ขนาดเล็ก เกสรเพศผู้จำนวนมาก รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ

ผล ผลมีเนื้อหลายเมล็ด รูปรีหรือรูปไข่ ผลสุกสีม่วงดำ

ข้อมูลทั่วไป

ในประเทศไทยพบเกือบทุกภาค ในต่างประเทศพบที่เอเชียเขตร้อนและกึ่งร้อน จนถึงตอนเหนือของออสเตรเลีย

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

          การปลูกเลี้ยง

          ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดจัด

ออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม

          การขยายพันธุ์

          เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง

          การใช้ประโยชน์

          เป็นพืชสมุนไพร มีสรรพคุณทางยา ผลสุกรับประทานได้