18 ก.ค.

หมาก Areca catechu L.

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ก.ค. 2021 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY ARECACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2021 เวลา 12:12:11 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 2,014 views

หมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Areca catechu L.

ชื่อสามัญ: Areca plam, Betel plam

ชื่ออื่น: เค็ด เซียด แซ ปีแน พลา มะ สะลา สีซะ หมาก หมากมู้ หมากเมีย หมากสง

วงศ์: ARECACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น พืชจำพวกปาล์ม สูงได้ถึง 20 เมตร ไม่แตกกอ ลำต้นตั้งตรงเป็นรูปทรงกระบอกยาว

ใบ ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ยาว 1-2 เมตร เรียงตัวแน่นที่ปลายยอด 8-12 ใบ ใบย่อยข้างละ 20-30 ใบ รูปใบหอก

ดอก ดอกแยกเพศร่วมช่อ ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามซอกโคนก้านใบ ยาว 30-60 เซนติเมตร มีดอกจำนวนมาก มีกาบประดับคล้ายรูปเรือหุ้ม โคนช่อดอกยึดติดอยู่ที่ข้อของลำต้น ดอกเพศผู้เรียงเป็นคู่สองแถว ไร้ก้าน สีขาวนวล ร่วงง่าย กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ รูปใบหอก ดอกเพศเมียไร้ก้าน กลีบรวม 6 กลีบ สีขาวนวล รังไข่ 3 ช่อง ทรงรูปไข่

ผล ผลแบบผนังชั้นในแข็ง รูปทรงไข่หรือรูปกระสวย ผลอ่อนมีสีเขียวเมื่อแก่มีสีเหลืองอมส้มหรือสีแดงอมส้ม เมล็ดค่อนข้างกลม

ข้อมูลทั่วไป

เป็นพรรณไม้ต่างประเทศ มีถิ่นกำเนิดในฟิลิปปินส์

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

          การปลูกเลี้ยง

          ดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว ต้องการน้ำมาก ชอบแดดปานกลางถึงแดดจัด

          การขยายพันธุ์

          เพาะเมล็ด

          การใช้ประโยชน์

          มีสรรพคุณทางยา กาบใบใช้ทำเครื่องจักรสาน เนื้อในเมล็ดใช้ทำสีย้อมผ้า ปลูกเป็นไม้ประดับ