26 ก.ค.

ไผ่เป๊าะ Dendrocalamus giganteus Munro

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 ก.ค. 2021 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY POACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2021 เวลา 18:48:14 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 474 views

ไผ่เป๊าะ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrocalamus giganteus Munro

ชื่อสามัญ: Bucket bamboo, Giant bamboo

ชื่ออื่น: ไผ่โปก ไผ่หวาน ว่ากวา

วงศ์: POACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น พืชจำพวกหญ้าขนาดใหญ่ สูง 25-30 เมตร ตั้งตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 20-25 เซนติเมตร ข้อปล้องสั้น สีเขียวอมเทา มีกาบหุ้มลำต้น กว้าง 25-50 เซนติเมตร ยาว 25-50 เซนติเมตร มีขนสีน้ำตาล ขอบเรียบ กระจังกาบหุ้ม สูง 6-12 มิลลิเมตร รูปใบหอก ขอบมีขน

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 15-45 เซนติเมตร โคนป้าน ขอบสาก แผ่นใบสีเขียวเข้ม ใต้ใบสีเขียวอ่อน ก้านใบสั้น กระจังกาบใบสูงประมาณ 3 มิลลิเมตร กาบหุ้มใบข้างนอกไม่มีขน

ดอก ช่อดอกออกตามข้อ แต่ละข้อย่อยมี 4-8 ดอก ช่อย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก กว้าง 3-4 มิลลิเมตร ยาว 7-8 มิลลิเมตร

ผล ผลแบบผลแห้งเมล็ดติด ยาว 1.2-1.5 เซนติเมตร

ข้อมูลทั่วไป

เป็นพรรณไม้ต่างประเทศ ในต่างประเทศพบทึ่อินเดีย จีนและเมียนมา

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

          การปลูกเลี้ยง

          ดินร่วนปนทราย มีอินทรีย์วัตถุสูง ต้องการน้ำมาก ชอบแดดปานกลาง

          การขยายพันธุ์

เพาะเมล็ด ปักชำลำ

          การใช้ประโยชน์

          หน่อสามารถนำไปทำเป็นอาหารได้ มีสรรพคุณทางยา