26 ก.ค.

ไผ่กิมซุง Bambusa beecheyana Munro

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 ก.ค. 2021 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY POACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2021 เวลา 18:26:33 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 1,639 views

ไผ่กิมซุง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa beecheyana Munro

ชื่อสามัญ: Beechey bamboo

ชื่ออื่น: ไผ่ตงลืมแล้ง ไผ่บีเซย์

วงศ์: POACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น พืชจำพวกหญ้าขนาดใหญ่ สูง 7-15 เมตร ตั้งตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 18-25 เซนติเมตร ข้อปล้องยาว 25-45 เซนติเมตร ไม่มีหนาม รอบข้อมีขนสีน้ำตาล ลำสีเขียวเข้ม บริเวณข้อที่อยู่ด้านล่างมักมีรากอากาศ ข้อล่างมีรากอากาศ แตกกิ่งตั้งแต่กลางลำขึ้นไป

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-5 เซนติเมตร ยาว 10-30 เซนติเมตร มีกาบสีน้ำตาลอ่อนหุ้มบริเวณข้อกานใบ ใบยอดกาบขนาดเล็กปลายแหลม

ดอก ช่อดอกออกตามข้อ แต่ละช่อย่อยมี 7-11 ดอก ช่อย่อยรูปไข่ ยาว 1.2-1.6 เซนติเมตร

ผล ผลแบบผลแห้งเมล็ดติด

ข้อมูลทั่วไป

เป็นพรรณไม้ต่างประเทศมีถิ่นกำเนิดในประเทศเมียนมา จีนและเวียดนาม

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

          การปลูกเลี้ยง

          ดินร่วนปนเหนียว มีอินทรียวัตถุเพียงพอ ต้องการน้ำปานกลางถึงมาก ชอบแดดปานกลาง

          การขยายพันธุ์

          ตอนกิ่ง ปักชำกิ่งแขนง ปักชำลำ

          การใช้ประโยชน์

หน่ออ่อนรับประทานได้ ลำต้นสามารถนำไปใช้ค้ำยันไม้ผลได้