14 มิ.ย.

ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda Jack

วันที่บันทึกข้อมูล : 14 มิ.ย. 2021 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY LYTHRACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2021 เวลา 01:37:10 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 1,221 views

ตะแบกนา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Lagerstroemia floribunda Jack

ชื่อสามัญ: Thai crape myrtle

ชื่ออื่น: กระแบก ตราแบกปรี้ ตะแบกไข่ บางอตะมะกอ บางอยามู เปื๋อยด้อง เปื๋อยนา เปื๋อยหางค่าง

วงศ์: LYTHRACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15-30 เมตร เปลือกเรียบ เป็นมัน สีเทาอมขาว แตกร่อนเป็นหลุมตื้นๆ

ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามหรือเกือบตรงข้าม รูปรี รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก กว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 12-20 เซนติเมตร ปลายมนหรือเป็นติ่งแหลม โคนรูปลิ่มหรือมน ใบอ่อนมีขนรูปดาว

ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง ดอกสีม่วงอมชมพู แล้วเปลี่ยนเป็นสีขาว กลีบดอก 6 กลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ มีขน

ผล ผลแบบผลแห้งแตก รูปรี ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร เมล็ดขนาดเล็ก มีปีก

ข้อมูลทั่วไป

ในประเทศไทยพบเกือบทุกภาค ในต่างประเทศพบที่เมียนมา ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

          การปลูกเลี้ยง

          ดินทุกชนิด ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดจัด

          ออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม

          การขยายพันธุ์

          เพาะเมล็ด

          การใช้ประโยชน์

          ปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้ใช้ทำสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องมือทางการเกษตร