13 มิ.ย.

เฉียงพร้านางแอ Carallia brachiata (Lour.) Merr.

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 มิ.ย. 2021 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY RHIZOPHORACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:31:51 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 1,272 views

เฉียงพร้านางแอ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Carallia brachiata (Lour.) Merr.

ชื่อสามัญ: Freshwater mangrove tree

ชื่ออื่น: มั่งมี กวางล่าม้า กูมุย แก็ก ขิงพร้า เขียงพร้า เขียงพร้านางแอ คอแห้ง เฉียงพร้า ต่อใส้ ตะแบง นกข่อ บงคด บงมัง ม่วงมัง ร่มคมขวาน วงคด ส้มป้อง สันพร้านางแอ สีฟัน สีฟันนางแอ หมักมัง องคต โองนั่ง

วงศ์: RHIZOPHORACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ต้น สูง 25-35 เมตร ลำต้นเปลา ตั้งตรง ผิวเรียบ สีเทาถึงสีน้ำตาลแดง เนื้อไม้สีน้ำตาลปนเหลือง บางครั้งมีรากค้ำยัน

ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปรี รูปขอบขนาน รูปรีแกมรูปขอบขนาน รูปไข่กลับ หรือรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2-10 เซนติเมตร ยาว 5-15 เซนติเมตร ปลายมนมีติ่งแหลม โคนสอบแหลม ขอบเรียบเป็นคลื่นหรือหยักซี่ฟันถึงจักฟันเลื่อย ด้านบนสีเขียวเป็นมัน ด้านล่างสีเขียวอ่อน เส้นกลางใบด้านบนเป็นร่อง

ดอก ดอกเดี่ยวเป็นช่อแยกแขนงแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบหรือตามกิ่ง ดอกสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนอมเขียว กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง กลีบดอก 5-8 กลีบ รูปค่อนข้างกลม เกสรเพศผู้เป็น 2 เท่า ของจำนวนกลีบดอก ดอกมีกลิ่นหอม

ผล ผลรูปร่างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1 เซนติเมตร สีแดง มี 1-5 เมล็ด รูปไต

ข้อมูลทั่วไป

ในประเทศไทยพบเกือบทุกภาค ในต่างประเทศพบที่มาดากัสการ์ อินเดีย จีนและหมู่เกาะโซโลมอน

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

          การปลูกเลี้ยง

ดินทุกชนิด ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดปานกลางถึงแดดจัด

ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์

          การขยายพันธุ์

เพาะเมล็ด

          การใช้ประโยชน์

          เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน เปลือกไม้ เป็นพืชสมุนไพร มีสรรพคุณทางยา