04 ส.ค.

ยูโฟร์เบีย เดคาร์ยี Euphorbia decaryi Guillaumin

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ส.ค. 2018 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY EUPHORBIACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2021 เวลา 23:39:07 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 1,404 views

955

ยูโฟร์เบีย เดคาร์ยี

ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia decaryi Guillaumin

ชื่อสามัญ:

ชื่ออื่น:

วงศ์: EUPHORBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ล้มลุก อายุหลายปี เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อน มีปุ่มจำนวนมาก มีน้ำยางสีขาว

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับถึงรูปใบหอกกลับ ปลายแหลม โคนมน ขอบหยักเป็นคลื่น แผ่นใบสีเขียว

ดอก ดอกเดี่ยว ออกตามปลายยอด ดอกสีเหลืองอมส้ม รูปกรวย มีกลีบดอก 2 กลีบ ต่อมรอบเกสรสีเหลือง

ข้อมูลทั่วไป
ไม่ทราบที่มาแน่ชัด

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง
ดินร่วนปนทราย ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดจัด

การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์
ปลูกประดับเป็นไม้กระถาง ปลูกในอาคาร