04 ส.ค.

มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ส.ค. 2018 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY FABACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2021 เวลา 23:40:51 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 4,492 views

994.

มะค่าโมง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib

ชื่อสามัญ: Black rosewood Pod mahogany

ชื่ออื่น: เขง บิง เบง ปิ้น มะค่าหลวง มะค่าหัวคำ มะค่าใหญ่

วงศ์: FABACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 10-30 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทา มีรอยแตก ลำต้นสีน้ำตาลอมชมพู เรือนยอดแผ่กว้าง

ใบ ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายใบคู่ เรียงสลับ มีใบย่อย 3-5 คู่ รูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 7-9 เซนติเมตร ปลายติ่งแหลม โคนมน ขอบเรียบ ใบค่อนข้างหนา แผ่นใบสีเขียว เส้นกลางใบเป็นร่องตื้น

ดอก ดอกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ยาว 5-15 เซนติเมตร ดอกสีเขียวอ่อนปนแดง ใบประดับรูปไข่ขนาดเล็ก กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน 4 กลีบ กลีบดอกรูปเกือบกลม 1 กลีบ ขนาด 0.5-1 เซนติเมตร สีชมพูแดง เกสรเพศผู้ 10 เกสร เป็นหมัน 3 เกสร เกสรเพศเมีย 1 เกสร ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม

ผล เป็นฝักแบน รูปขอบขนาน ยาว 10-12 เซนติเมตร ฝักอ่อนสีเขียว เมื่อแก่มีสีน้ำตาลเข้ม และแตกเป็น 2 ซีกตามยาว

ข้อมูลทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ อินเดีย และไทย เป็นไม้เด่นในป่าเบญจพรรณ จัดเป็นไม้หวงห้าม

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง
ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดปานกลาง

การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์
เมล็ดรับประทานได้ ปลูกให้ร่มเงา เนื้อไม้มีลวดลายสวยงาม ใช้เป็นโครงสร้าง หรือทำเฟอร์นิเจอร์