17 ต.ค.

อโกลนีมา ศิริมงคล Aglaonema sp. ‘Sirimongkhon’

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ต.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY ARACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:48:16 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 3,666 views

อโกลนีมา ศิริมงคล

ชื่อวิทยาศาสตร์: Aglaonema sp. ‘Sirimongkhon’

ชื่อสามัญ: Chinese Evergreen

ชื่ออื่น: –

วงศ์: ARACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่มขนาดเล็ก อายุหลายปี สูงประมาณ 20 เซนติเมตร

ใบ ใบเดี่ยว ค่อนข้างลู่ลง ปลายแหลม โคนมนหรือรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง เกลี้ยง แผ่นใบเป็นจีบตื้น ยาวประมาณ 21-23 เซนติเมตร กว้างประมาณ 10-11 เซนติเมตร ก้านใบสีชมพูอ่อน ยาว 3-4 เซนติเมตร กว้าง 0.3 เซนติเมตร ลิ้นใบสีชมพู ยาว 0.3 เซนติเมตร กว้าง 0.2 เซนติเมตร แผ่กว้างไปตามความยาวของกาบใบ กาบใบยาว 7 เซนติเมตร กว้าง 0.7 เซนติเมตร ห่อหุ้มลำต้น แผ่นใบสีแดงปนสีเขียวเข้ม บริเวณเส้นกลางใบสีแดงมากกว่า ก้านใบสีแดงกลืนไปกับแผ่นใบ ใต้ใบสีคล้ายกับแผ่นใบแต่ชัดกว่า เส้นกลางใบนูนเด่นชัดบริเวณโคนและค่อยๆเล็กลงจนสุดปลายใบ

ดอก ออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ ออกบริเวณซอกใบ ดอกสีขาว

ข้อมูลทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนทั่วๆ ไป หรือบริเวณเส้นศูนย์สูตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อินเดียลงไปจนถึงมาเลเซีย หมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้
การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์
การปลูกเลี้ยง
ดินร่วนระบายน้ำดี ต้องการน้ำปริมาณมาก แสงแดดรำไร
การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำลำต้น แยกหน่อ
การใช้ประโยชน์
ปลูกเป็นไม้กระถาง วางประดับในอาคาร เป็นไม้มงคล