13 ก.ค.

ปราสาทนางฟ้า Acanthocereus tetragonus cv. Fairytale castle

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 ก.ค. 2020 หมวดหมู่ : FAMILY CACTACEAE

953

ปราสาทนางฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthocereus tetragonus cv. Fairytale castle

ชื่อสามัญ: Green finger

ชื่ออื่น:

วงศ์: CACTACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้อวบน้ำ อายุหลายปี กลุ่มกระบองเพชร เป็นไม้ลำขนาดใหญ่ ตั้งตรง สีเขียว

ใบ ใบลดรูปเป็นหนามสั้น เปราะหักง่าย สีขาว มีหนามจำนวนมากต่อหนึ่งตุ่มเนินหนาม  

ดอก ดอกเดี่ยว ออกตามตุ่มเนินหนาม ดอกสีขาว มีกลีบจำนวนมาก

ผล ทรงกลม สีเขียว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีแดง เมล็ดสีดำ

ข้อมูลทั่วไป

ถิ่นกำเนิดในประเทศบราซิล

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

ดินร่วนปนทราย ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดจัด

การขยายพันธุ์

เพาะเมล็ด แยกหน่อ ปักชำ

การใช้ประโยชน์

ปลูกประดับเป็นไม้กระถาง ปลูกในอาคาร