17 ธ.ค.

ฟิโลเดนดรอน ใบไขว้ Philodendron ‘African Fantasy’

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ธ.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

ฟิโลเดนดรอน ใบไขว้ Philodendron ‘African Fantasy’

ฟิโลเดนดรอน ใบไขว้ Philodendron ‘African Fantasy’