05 ส.ค.

สามพันตา Sampantaea amentiflora (Airy Shaw) Airy Shaw

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY EUPHORBIACEAE

912

สามพันตา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Sampantaea amentiflora (Airy Shaw) Airy Shaw

ชื่อสามัญ:

ชื่ออื่น: สามพันสา (นครราชสีมา) สำปันตา

วงศ์: EUPHORBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก อายุหลายปี สูงประมาณ 3 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทา กิ่งอ่อนสีเขียว

ใบ ใบเดี่ยว เรียงกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ รูปรี ปลายเรียวแหลม โคนสอบ ขอบเรียบถึงเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ผิวเกลี้ยง เป็นมัน แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม ใต้ใบสีซีดกว่า เส้นใบชัดเจน ใบอ่อนสีแดงถึงสีน้ำตาลอมแดง

ดอก ดอกเป็นช่อแบบช่อหางกระรอก ห้อยลง ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกสีชมพู ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม

ผล ผลกลม ขนาดเล็ก สีเขียว เมื่อสุกเป็นสีเหลืองถึงสีน้ำตาล

ข้อมูลทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดในอินโดจีน

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง
ดินร่วนถึงดินร่วนปนทราย ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดมาก

การขยายพันธุ์
ตอนกิ่ง

การใช้ประโยชน์
ปลูกเป็นไม้ประดับ