02 ส.ค.

หางสิงห์ Huperzia squarrosa (G. Forst.) Trevis.

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY LYCOPODIACEAE

856.

หางสิงห์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Huperzia squarrosa (G. Forst.) Trevis.

ชื่อสามัญ: rock tassel fern

ชื่ออื่น: หางค่าง

วงศ์: LYCOPODIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น พืชจำพวกคล้ายเฟิน ลำต้นอวบน้ำ สีเขียวอ่อน ยาวได้ถึง 70 เซนติเมตร ปลายแตกออกเป็นคู่

ใบ เรียงเวียนสลับรอบลำต้น รูปใบหอก ปลายแหลม ไม่มีก้านใบ สีเขียว เรียงเป็นระเบียบ บริเวณปลายมีสโตรบิลัส

อับสปอร์ เรียงตัวกันแน่นที่ใต้ใบ เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองเมื่อแก่เต็มที่

ข้อมูลทั่วไป

พบได้ที่บริเวณเขตร้อนทั่วไป เช่น อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินร่วน ต้องการน้ำมาก แสงแดดปานกลาง

      การขยายพันธุ์

      แยกกอ

      การใช้ประโยชน์

      ปลูกเป็นไม้ประดับ