05 ส.ค.

เฟินชายผ้าสีดา #2 Platycerium bifurcatum (Cavanilles) C.Chr

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ส.ค. 2018 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY POLYPODIACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:57:50 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 815 views

793.

เฟินชายผ้าสีดา #2

ชื่อวิทยาศาสตร์: Platycerium bifurcatum (Cavanilles) C.Chr

ชื่อสามัญ: Common Staghorn, Elkhorn Australia  

ชื่ออื่น: ชายผ้าสีดาปลายส้อมออสซี่ เขากวางออสเตรเลีย

วงศ์: POLYPODIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น พืชกลุ่มเฟิน จำพวกอิงอาศัย ลำต้นเป็นเหง้า ปกคลุมด้วยเกล็ด

เกล็ด รูปแถบถึงรูปใบหอก ปลายแหลม โคนรูปหัวใจ ขอบเรียบ สีน้ำตาลแดง   

ใบ ใบแบ่งเป็น 2 แบบ ใบส่วนที่ไม่สร้างสปอร์ ตั้งขึ้นเป็นแผ่นรูปไตมนถึงกลม ปลายใบตั้ง แตกออกเป็นริ้ว โคนมน ขอบเรียบหรือหยักตื้น มีสีเขียว เนื้อใบหนา ปกคลุมด้วยขนรูปดาว เมื่อใบหมดอายุเนื้อใบจะหลุดออกเหลือแต่เส้นใบ ใบที่สร้างสปอร์ แผ่นใบชูตั้ง กางออกและห้อยลง ปลายมนถึงแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ สีเขียวเข้ม ปกคลุมด้วยขนรูปดาว ก้านใบยาว เส้นใบหลักแตกง่าม เส้นใบย่อยเป็นร่างแห

กลุ่มของอับสปอร์ เกิดบริเวณปลายแผ่นใบ สีน้ำตาลเป็นปื้น ปกคลุมด้วยขนรูปดาว

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในอินโดนีเซีย และทางตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี หรือดินที่มีอินทรียวัตถุสูง แดดร่มรำไร 

      การขยายพันธุ์

      เพาะสปอร์ 

      การใช้ประโยชน์

      ปลูกเป็นไม้ประดับตามสวน ไม้แขวน ไม้กระถาง และใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมให้เกิดลูกผสม