02 ส.ค.

เฟินชายผ้าสีดา #1 Platycerium willinckii T. Moore

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ส.ค. 2018 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY POLYPODIACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:54:35 น. โดย Editorial Staff

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 873 views

เฟินชายผ้าสีดา #1

ชื่อวิทยาศาสตร์: Platycerium willinckii T. Moore

ชื่อสามัญ: Java Staghorn Fern, Silver Staghorn Fern

ชื่ออื่น: เฟินเขากวางชวา สายม่านบุษบา

วงศ์: POLYPODIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น พืชกลุ่มเฟิน จำพวกอิงอาศัย ลำต้นเป็นเหง้า ปกคลุมด้วยเกล็ด

เกล็ด รูปแถบถึงรูปใบหอก ปลายแหลม โคนรูปหัวใจ ขอบเรียบ 

ใบ ใบแบ่งเป็น 2 แบบ ใบส่วนที่ไม่สร้างสปอร์ ตั้งขึ้นคล้ายโล่ ปลายสอบแหลม แตกออกเป็นริ้ว เว้าลึก ขอบเรียบ เนื้อใบหนา เส้นใบสีดำแตกเป็น 2 แฉกชัดเจน มีสีเขียวอมเทา เมื่อใบหมดอายุเนื้อใบจะหลุดออกเหลือแต่เส้นใบ ใบที่สร้างสปอร์ ห้อยลง ตัวใบแตกเป็นแฉกออกมากกว่า 5 ครั้ง ปลายสุดแฉกลึก ปลายแหลม โคนใบแคบมีสันนูน ขอบเรียบ สีเขียวเหลือบฟ้า มีขนรูปดาวปกคลุมหนาแน่น

กลุ่มของอับสปอร์ เกิดบริเวณปลายแผ่นใบ สีน้ำตาลเป็นปื้น ปกคลุมด้วยขนรูปดาว

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในหมู่เกาะชวา-อินโดนีเซีย

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี หรือดินที่มีอินทรียวัตถุสูง แดดร่มรำไร 

      การขยายพันธุ์

      เพาะสปอร์ 

      การใช้ประโยชน์

      ปลูกเป็นไม้ประดับตามสวน ไม้แขวน ไม้กระถาง ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้