06 ส.ค.

มนต์จำปา Magnolia liliifera × M. champaca ‘Monchampa’

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY MAGNOLIACEAE

771

มนต์จำปา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Magnolia liliifera × M. champaca ‘Monchampa’

ชื่อสามัญ: The Champaca

ชื่ออื่น:

วงศ์: MAGNOLIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้ยืนต้น อายุหลายปี สูง 3-5 เมตร แตกกิ่งก้านจำนวนมาก เปลือกสีเขียวอมเทา

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี ปลายแหลม โคนมน ขอบเรียบถึงเป็นคลื่น ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง เกลี้ยง แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม แผ่นใบด้านล่างสีซีดกว่า เส้นกลางใบและเส้นใบสีเขียวอ่อน

ดอก ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบและปลายยอด ดอกสีเหลืองเข้มหรือสีเหลืองทอง เส้นผ่านศูนย์กลางดอกบานประมาณ 14 เซนติเมตร กลีบดอกหลายชั้น รูปไข่กลับ เกสรเพศผู้จำนวนมาก มีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดปี

ข้อมูลทั่วไป

เกิดจากการผสมระหว่าง มณฑาทองกับจำปาบ้าน โดยให้มณฑาทองเป็นต้นแม่ และจำปาบ้านเป็นต้นพ่อ

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ 

การปลูกเลี้ยง

ดินร่วน ต้องการน้ำปริมาณปานกลาง แสงแดดปานกลาง

การขยายพันธุ์

ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง

การใช้ประโยชน์

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ