07 ส.ค.

สับปะรดสี ทิฟฟานี Vriesea ‘tiffany’

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY BROMELIACEAE

752.

สับปะรดสี ทิฟฟานี

ชื่อวิทยาศาสตร์: Vriesea ‘tiffany’

ชื่อสามัญ: –

ชื่ออื่น: –

วงศ์: BROMELIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้อิงอาศัย อายุหลายปี สูงประมาณ 20 เซนติเมตร

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปแถบบิด ปลายแหลม โคนเป็นกาบหุ้มลำต้น ขอบเรียบ แผ่นใบสีเขียว

ดอก เป็นช่อแบบช่อเชิงลด ออกจากกึ่งกลางลำต้น ช่อดอกแบน กว้างประมาณ 10 เซนติเมตร ดอกสีเหลือง ใบประดับหลายสี เช่น สีแดงอมส้ม สีเหลือง รูปเรือ ปลายแหลม เรียงซ้อนกันหลายชั้น

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโกถึงแถบอเมริกาใต้

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      วัสดุปลูกมีความโปร่ง ระบายน้ำดีและเก็บความชื้นได้ เช่น กาบมะพร้าว ถ่าน อิฐทุบ โฟมละเอียด ไม่นิยมใช้ดินปลูก ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดปานกลาง

      การขยายพันธุ์

      เพาะเมล็ด แยกหน่อ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

      การใช้ประโยชน์

      ปลูกประดับในอาคาร ปลูกประดับสวน ปลูกเป็นไม้กระถาง