21 พ.ย.

อโกลนีมา เงิน เงิน เงิน Aglaonema sp. ‘ngoen ngoen ngoen’

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 พ.ย. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY ARACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:48:13 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 5,846 views

อโกลนีมา เงิน เงิน เงิน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Aglaonema sp. ‘ngoen ngoen ngoen’

ชื่อสามัญ: Chinese Evergreen

ชื่ออื่น: –

วงศ์: ARACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่มขนาดเล็ก อายุหลายปี สูงประมาณ 20 เซนติเมตร

ใบ ใบเดี่ยว ค่อนข้างตั้งตรง รูปใบหอกแคบหรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ ปลายเรียวแหลม ปลายสุดอาจเป็นติ่งสีขาว โคนสอบหรือมน ขอบเรียบหรือเป็นคลื่นห่างๆ ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ใบเรียบหรือพบบ้างที่เป็นร่องตื้น  เกลี้ยง เป็นมัน ยาวประมาณ 15-17 เซนติเมตร กว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร ก้านใบกลมเป็นร่องสีขาว ยาว 1 เซนติเมตร กว้าง 0.4 เซนติเมตร ลิ้นใบยาว 0.4 เซนติเมตร กว้าง 0.2 เซนติเมตร แผ่กว้างไปตามความยาวของกาบใบ กาบใบเป็นร่อง ยาว 7 เซนติเมตร กว้าง 0.6 เซนติเมตร ห่อหุ้มลำต้น ขอบใบสีขาวเป็นแถบเล็กๆตามแนวขอบใบ แผ่นใบมีสีเขียวปนเทา บริเวณเส้นกลางใบเป็นแต้มสีเขียวเข้มเฉียงตามแนวเส้นใบ และกระจายตามขอบใบ เส้นกลางใบสีเขียวเข้ม ใต้ใบสีเขียวตลอดทั้งใบ เส้นใบและเส้นกลางใบสีเขียวปนเทา

ดอก ออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ ออกบริเวณซอกใบ ดอกสีขาว

ข้อมูลทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนทั่วๆ ไป หรือบริเวณเส้นศูนย์สูตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อินเดียลงไปจนถึงมาเลเซีย หมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์
การปลูกเลี้ยง
ดินร่วนระบายน้ำดี ต้องการน้ำปริมาณมาก แสงแดดรำไร
การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำลำต้น แยกหน่อ
การใช้ประโยชน์
ปลูกเป็นไม้กระถาง วางประดับในอาคาร เป็นไม้มงคล