16 มี.ค.

เฟินกูดน้ำ Acrostichum aureum L.

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 มี.ค. 2018 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY PTERIDACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:51:33 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 1,307 views

เฟินกูดน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Acrostichum aureum L.

ชื่อสามัญ: Leather fern, Swamp fern

ชื่ออื่น: ปรงไข่ กูดน้ำปรงทะเล ปรงแดง (สมุทรสาคร) แสม (ใต้) ผักชล (อีสาน) ปรงทอง ปรงใหญ่ บีโย (มลายู-สตูล)

วงศ์: PTERIDACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น พืชจำพวกเฟิน ลำต้นแตกเป็นกอเหนือดิน ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้าแข็งรากฝอยแตกจากลำต้นใต้ดิน

ใบ ใบมี 2 แบบ คือ ใบเดี่ยวเป็นใบที่เกิดในระยะแรก สีเขียว รูปไข่แกมรูปขอบขนาน และใบประกอบขนนกปลายคี่ เกิดภายหลัง โคนก้านใบมีเกล็ดบางๆ สีน้ำตาลคลุม ใบประกอบยาว 1.2-2.7 เซนติเมตร ใบหนึ่งประกอบด้วยใบย่อย 15-30 ใบ เรียงสลับ ใบย่อยมี 2 ชนิด คือใบย่อยตอนล่างไม่สร้างสปอร์ รูปใบหอกแกมขอบขนาน ปลายโค้งมน กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 3-15 เซนติเมตร ส่วนใบที่อยู่ตอนบน เป็นใบที่สร้างสปอร์ มีขนาดเล็กกว่า หลังแผ่นใบมีอับสปอร์ติดอยู่เต็มใบ

ข้อมูลทั่วไป

จะพบมากในป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้ำแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ชอบดินที่ชุ่มชื้นมีความชื้นสูงและมีอินทรีย์วัตถุมาก แดดจัด ทนดินเค็ม

      การขยายพันธุ์

      เพาะสปอร์

      การใช้ประโยชน์

      ปลูกประดับสวน ริมน้ำ