03 ส.ค.

ทิลแอนด์เซีย #2 Tillandsia Houston cv. T. stricta × T. recurvifolia

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 ส.ค. 2018 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY BROMELIACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2021 เวลา 23:48:22 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 1,080 views

698

ทิลแลนเซีย #2 (ทิลแอนด์เซีย)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Tillandsia Houston cv. T. stricta × T. recurvifolia

ชื่อสามัญ:

ชื่ออื่น:

วงศ์: BROMELIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้อิงอาศัย อายุหลายปี ลำต้นสั้น ทอดเลื้อย มีรากอากาศเพื่อยึดเกาะ

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปแถบแคบ ปลายเรียวแหลม ขอบหยักซี่ฟันถี่ ใบหนาแข็ง ม้วนโค้ง มี trichrome ปกคลุม ทำหน้าที่ดูดซับความชื้นและสารอาหารแทนราก แผ่นใบสีเขียว

ดอก ดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุก ออกจากกึ่งกลางต้น ใบประดับสีเขียวปนสีชมพู ดอกย่อยสีชมพูอ่อนถึงสีขาว ขนาดเล็ก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด รูปแตร ปลายแยกเป็น 3 แฉก เรียงซ้อนเหลื่อมกัน

ข้อมูลทั่วไป
มีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่ตอนล่างของทวีปอเมริกาเหนือถึงทวีปอเมริกาใต้ ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1-4,000 เมตร

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง
นิยมนำมาเกาะขอนไม้ ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดปานกลาง

การขยายพันธุ์
แยกหน่อ เพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์
ปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้แขวน