06 ก.ค.

ชบาฮาวายสีเหลือง Hibicus hybrid

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 ก.ค. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ : FAMILY MALVACEAE

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2021 เวลา 20:52:43 น. โดย Editorial Team

จำนวนการเข้าชมหน้านี้ 1,439 views

ชบาฮาวายสีเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์Hibicus hybrid

ชื่อสามัญ:

ชื่ออื่น:

วงศ์: MALVACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านจำนวนมาก เปลือกสีเทาปนน้ำตาล

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนกึ่งสลับ รูปหัวใจ ยาวประมาณ 4.9 เซนติเมตร กว้างประมาณ 4.2 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบจักร โคนรูปหัวใจ ใบค่อนข้างหนา คลายแผ่นหนัง ก้านใบยาวประมาณ 2 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 มิลลิเมตร

ดอก ดอกเดี่ยว ดอกสีเหลือง ออกตามซอกใบ ก้านดอกยาวประมาณ 6 เซนติเมตร ริ้วประดับ 7-9 แฉก รูปใบหอกแคบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวประมาณ 1.6 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1.1 เซนติเมตร กว้างประมาณ 0.9 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางดอกบานประมาณ 9 เซนติเมตร กลีบดอกรูปไข่กลับกว้าง 5 กลีบ ยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตร กว้างประมาณ 4.9 เซนติเมตร สีเหลือง โคนกลีบและก้านกลีบสีแดง กลีบดอกค่อนข้างบาง ปลายกลีบมนกลม เกสรเพศเมียเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวประมาณ 6 เซนติเมตร เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก อยู่ใกล้ปลายหลอด ที่ปลายหลอดมีเกสรเพศเมีย 5 เกสร 

ข้อมูลทั่วไป

มีถิ่นกำเนิดในแถบจีน อินเดีย และฮาวาย

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

      การปลูกเลี้ยง

      ดินทุกประเภท ต้องการน้ำน้อยถึงปานกลาง แสงแดดจัด

      การขยายพันธุ์

      ปักชำ เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง

      การใช้ประโยชน์

      นิยมปลูกลงแปลง ประดับตกแต่งสวน ริมรั้ว หรือริมทางเดิน