03 ส.ค.

สับปะรดสี ดาวชมพู Neoregelia hybrid

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 ส.ค. 2018 หมวดหมู่ : FAMILY BROMELIACEAE

623

สับปะรดสี ดาวชมพู

ชื่อวิทยาศาสตร์: Neoregelia hybrid

ชื่อสามัญ: –

ชื่ออื่น: –

วงศ์: BROMELIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้อิงอาศัย อายุหลายปี สูงประมาณ 20 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 12 เซนติเมตร

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่ถึงรูปใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนเป็นกาบหุ้มลำต้น ขอบจัก หยักเป็นคลื่น แผ่นใบสีชมพู บริเวณกลางใบสีเขียวอ่อนพาดยาวตั้งแต่โคนจรดปลาย

ดอก เป็นช่อแบบช่อกระจุก ออกจากกึ่งกลางต้น ดอกย่อยโผล่ขึ้นเหนือกาบรองช่อดอก 

ข้อมูลทั่วไป

ไม่ทราบที่มาแน่ชัด

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์

การปลูกเลี้ยง

วัสดุปลูกมีความโปร่ง ระบายน้ำดีและเก็บความชื้นได้ เช่น กาบมะพร้าว ถ่าน อิฐทุบ โฟมละเอียด ไม่นิยมใช้ดินปลูก ต้องการน้ำปานกลาง ความชื้นในอากาศสูง ชอบแดดปานกลาง

การขยายพันธุ์

เพาะเมล็ด แยกหน่อ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การใช้ประโยชน์

ปลูกประดับในอาคาร ปลูกประดับสวน ปลูกเป็นไม้กระถาง